o-nakupovani

Prevádzkovateľ:

Mgr. art. Slavomír Artim, 82104 Bratislava-Ružinov, Na križovatkách 16453/37F
Živnostník je registrovaný na Okresnom úrade Bratislava, živnostenský register č.: 760-16118

tel.: +421 908 08 29 27, e-mail: info.dyslektik@gmail.com

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO: 46 417 265
DIČ: 1072324506

Číslo účtu: 4014559604 / 7500 (ČSOB) alebo IBAN SK6575000000004014559604.

Ako nakupovať:

Ďalšie informácie: